• English
 • Русский
 • Türkçe
 • Azərbaycan

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏT MENECMENTİ

İxtisas haqqında

Hazirda xarici bazarlarda yüksək rəqabət şəraitlərində idarəetmə sahəsində təcrübəli mütəxəssislərdə ehtiyac artmaqda davam eldir. Onların rolu beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət kimi sahədə getdikcə daha vacib olur.

Xarici iqtisadi fəaliyyət menemcenti şirkətin beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətində yaranan çətinliklərin öhdəsindən gələ bilən və belə şirkətlərin daxili və xarici bazarlarda rəqabət yüksəldə bilən mütəxəssislərin hazırlığına yönəlmiş magistr proqramıdır. Bu proqram yalnız Menecment ixtisası üzrə bakalavr proqramının məzunları üçün yox, eləcə də yeni bilik sahəsini öyrənmək istəyən xarici tələbələr üçün də nəzərdə tutulab.

Bu magistr proqramı üzrə məzunlar şirkətlərin beynəlxalq ticarət fəaliyyəti sahəsində bilik və bacarıqları alacaq. Xüsusi diqqəti onlar beynəlxalq ticarət sahəsində biznesin təşkilinin müasir formalarına yetirirlər. Həmçinin, onlar ticarət fəaliyyətinin müasir formalarını və metodlarını, beynəlxalq ticarətin idarəedilməsini, fond bazarının fəaliyyətini, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığı, biznes və dövlət səviyyəsində risqlərin idarə edilməsini, qlobal ticarətin idarə edilməsini, importun və eksportun idarə edilməsini, beynəlxalq maliyyə fəaliyyətini öyrənirlər. Eyni zamanda, Ukraynada təhsil aldıqları müddət ərzində xarici tələbələr bazar vəziyyətinin təhlilinə əsaslanaraq məsələlərin həll edilməsi sahəsində yeni bacarıqları qazanırlar. Onların səlahiyyətlərinə rəqabətli bazar məhsulunun yaradılması və beynəlxalq biznes danışıqlarının keçirilməsi də aiddir. Onlar məhsulların xarici bazarlarda irəliləməsinin idarəetmə proseslərini, optimal qiymət siyasətinin formalanması proseslərini, xarici bazarda satışlar strategiyasını, reklam kampaniyalarının müasir formalarını və bölüşdürmə kanallarının yaxşılaşdırma üsullarını öyrənirlər.

Həmin ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr biznes sahəsində kommunikasiyaların təmin edilməsi məqsədilə xarici dilləri dərindən öyrənirlər: iqtisadi və biznes ingilis və alman dili.

TƏHSİL PROQRAMI

Təhsil proqramına aşağıda göstərilmiş ixtisas fənlər daxildir:

 • Beynəlxalq şəxsi hüquq
 • Xarici iqtisadi fəaliyyətin menecmenti
 • Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsində məlumatlar sistemləri və texnologiyaları
 • Beynəlxalq marketinq
 • Beynəlxalq menecment
 • Beynəlxalq kredit-hesab və valyuta əməliyyatları
 • Biznes ingilis dili
 • Korporativ idarəetmə
 • Beynəlxalq layihələrin idarəedilməsi
 • İnnovasiya menecmenti
 • Strateji menecment
 • Maliyyə menecmenti

İŞƏ DÜZƏLMƏ İMKANLARI

Bu magistr proqramı üzrə məzunlar beynəlxalq iqtisadi sahədə təhlil bacarıqlarını alırlar, onlar əsas xarici bazarların inkişafı perspektivlərini qiymətləndirə və proqnozlaşdıra bilirlər. Ukraynada təhsil aldıqları müddət ərzində onlar eksport-import əməliyyatlarının keçirilməsini və təşkilini tənzimləyən beynəlxalq və Ukrayna hüquq normaları haqqında biliklər əlolə eolirlər. Həmin proqramın məqsədi şirkətin xarici iqtisadi fəaliyyətinin planlaşdırması, təşkili, koordinasiyası və yoxlaması sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasıdır.

Alınmış biliklər və bacarıqlar onlara xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin rəhbərləri, eksport-import idarələrin rəisləri vəzifələrini tutmağa icazə verir.

PİTU xarici tələbələr üçün ən ucuz universitetlərdən biridir.

Müxtəlif proqramlar üzrə təhsil haqqı aşağıda göstərilib:  

Magistr dərəcəsinin alınması

  1-ci tədris ilinin qiyməti (USD) 2-ci tədris ilinin qiyməti (USD) Ümumi qiymət (USD)
2 illik təhsil 1650  835 2500
1,5 illik təhsil 1665 1665 3330

Təhsilin qiyməti ABŞ dollarında göstərilib.

Ukrayna ərazisində təhsil haqqı milli valyutada Ukrayna Milli Bankının valyuta məzənnəsinə uyğun həyata keçirilir.

Təhsil haqqına ölkəyə gələndən qabaq və sonra əmələ gəlmiş əlavə xərclər daxil deyil. Tələbələr vizanın alınması, sığortalanma, yerli qeydiyyat ödənişlərinin ödənilməsi, yataqxana qiymətinin ödənilməsi, dəftərxana ləvazimatlarının alınması və s. ilə bağlı məsələləri özləri həll etməlidir. 

Important!

Education Levels and Duration of Study:

 • Magistr dərəcəsi - 1,5-2 illik təhsil

Languages of study:

 • English
 • Ukrainian
 • Russian

Bizə qoşulun!

your data is protected

Please e-mail us your question
Thank you for your request!
We'll contact you within 1 working day.
Mon-Fri: 7am-3pm GMT